Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
GIMNAZJUM NR 24 Z JĘZYKIEM NAUCZANIA FRANCUSKIM
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

AKTUALNOŚCI

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawie

07.02.2019


Zgodnie z Harmonogramem XXI Olimpiady Wiedzy o Prawie paragraf 10 punkt 8:
Eliminacje okręgowe odbędą się 23 lutego 2019 r. - sobota (test – godz. 10:00 i praca pisemna na jeden temat przygotowany przez Komitet Główny). Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 minut. Godzina rozpoczęcia pisania pracy pisemnej jest uzależniona od sprawdzenia testu przez komitet okręgowy i zakwalifikowaniu do 12 uczestników do części drugiej, które najlepiej napisały test (co najmniej 20 pkt. i więcej), ale nie później niż o godz. 13:00. Na napisanie pracy uczestnicy mają 90 minut.
Do Ogólnopolskiego Finału zgłaszanych jest w tym roku 11 uczestników z województwa śląskiego (zgodnie z wykazem ilości miejsc dla poszczególnych okręgów w § 8) z progiem punktowym min. 35 punktów (za test i pracę pisemną).
Prosimy o przyniesienie ze sobą w dniu olimpiady wypełnionej Karty uczestnika etapu okręgowego oraz Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 i nr 4).
Komitet Okręgowy w Katowicach

powrót do listy