Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

AKTUALNOŚCI

Projekt ChemiK - Chemia + Kompetencje

Projekt ChemiK - Chemia + Kompetencje

14.01.2022


Serdecznie zachęcamy naszych Uczniów do wzięcia udziału w projekcie ChemiK - Chemia + Kompetencje realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, a współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to okazja do pogłębienia wiedzy i nabrania umiejętności w laboratoriach uniwersyteckich. Projekt skierowany jest do Uczniów i Uczennic klas trzecich liceum, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa (kliknij tutaj). Po zapoznaniu się z warunkami należy do 25 stycznia 2022 r. dostarczyć podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich) Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do projektu ChemiK - Chemia + Kompetencje do szkolnego koordynatora prof. Barbary Wojtal.

powrót do listy