Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

AKTUALNOŚCI

Projekt ChemiK - Chemia + Kompetencje

Projekt ChemiK - Chemia + Kompetencje

10.09.2022


Zachęcamy tak jak i w ubiegłych latach do wzięcia udziału w ciekawym chemicznym projekcie! Uczniowie i Uczennice zainteresowani udziałem w Projekcie, spełniający warunki określone w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ChemiK – Chemia + Kompetencje” http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-402019 proszeni są o dostarczenie do dnia 27.09.2022 r., podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich) FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DLA KANDYDATA DO PROJEKTU „ChemiK – Chemia + Kompetencje” http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20194001b.pdf
Dokument należy dostarczyć do Koordynatora ze strony szkoły: pani prof Barbary Wojtal

powrót do listy