Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

AKTUALNOŚCI

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Rocznica Odzyskania Niepodległości

11.11.2020


To jedno z najważniejszych świąt państwowych, które upamiętnia odzyskanie suwerenności po 123 latach zaborów. W wyniku rozbiorów i działań zaborców w 1795 roku Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Najwyższą wartością było wówczas odzyskanie pełnej suwerenności. Od tego czasu Polacy walczyli w wojnach napoleońskich i powstaniach narodowowyzwoleńczych oraz na frontach I wojny światowej. Wraz z zakończeniem I wojny światowej i klęską trzech zaborców powstaje niepodległa Polska. Dnia 10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem i 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując mu całą władzę nad tworzącym się państwem. Walka o niepodległość trwająca ponad sto lat naznaczona była ofiarą krwi wielu pokoleń Polek i Polaków. 11 listopada oddajemy pamięć tym, którym zawdzięczamy własne państwo. Ludziom, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej oraz stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego naszego państwa.

powrót do listy