Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
GIMNAZJUM NR 24 Z JĘZYKIEM NAUCZANIA FRANCUSKIM
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

AKTUALNOŚCI

Uniwersytet Najlepszych

Uniwersytet Najlepszych

12.06.2018


Od 1 do 30 czerwca br. będzie trwała rekrutacja do pierwszej edycji projektu "Uniwersytet Najlepszych". Jest to nowoczesna inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach. Przedsięwzięcie skierowane jest do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszkających na terenie Katowic zainteresowanych rozwojem naukowym, wykraczających swoimi zainteresowaniami poza podstawę programową. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcie studiów w stolicy województwa śląskiego. To pierwszy tego typu projekt w województwie śląskim mający na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół województwa śląskiego, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Główną metodę pracy w "Uniwersytecie Najlepszych" stanowić będzie edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Podczas spotkań tutor będzie pracował z uczestnikiem projektu, podejmując próby trafnego rozpoznania jego potencjału, będzie pomagał w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie wyznaczał ścieżkę rozwoju oraz motywował do długotrwałej współpracy w rozwoju osobistym i naukowym. W projekcie mogą wziąć udział:
- uczniowie mieszkający na terenie Katowic,
- uczniowie III klasy gimnazjum,
- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem klas maturalnych,
- laureaci konkursów i olimpiad,
- osoby szczególnie uzdolnione,
- osoby wykraczające wiedzą poza podstawę programową,
- osoby chcące się rozwijać dzięki badaniom naukowym,
- osoby chcące uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów badawczych.
Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach od października 2018 do czerwca 2020 r. Obie edycje zakończą się konferencją podsumowującą efekty współpracy. Pierwsza edycja rozpoczyna się w październiku wraz z inauguracją roku akademickiego 2018/2019.
Rejestracja do programu jest możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl od 1 do 30 czerwca br.

powrót do listy