Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

AKTUALNOŚCI

Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne

18.11.2022


W dniu 17 listopada odbyły się warsztaty dotyczące uzależnień- narkotyki, dopalacze. W zajęciach uczestniczyła grupa uczniów z klasy zerowej, pierwszych i drugich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Policjantów Miejskiej Komendy Policji w Katowicach oraz ratownika medycznego. Celem warsztatów było przekazanie informacji na temat zachowań ryzykownych u współczesnej młodzieży oraz uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z brania środków odurzających. Istotne znaczenie warsztatów to przekazanie uczniom ważnych informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu. Młodzież poprzez rozmowę i pracę w grupach poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Cennymi okazały się ćwiczenia, które poruszyły sferę emocjonalną uczniów i odniosły się bezpośrednio do problematyki uzależnienia. Spotkanie zapewne przyczyni się do podejmowania przez młodzież rozsądnych i przemyślanych decyzji w przyszłości.

powrót do listy