Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

AKTUALNOŚCI

Warsztaty przedmiotowe

Warsztaty przedmiotowe

07.03.2023


W ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniu 07 marca 2023 r. uczniowie klasy 3d naszej szkoły brali udział w zajęciach z ekonomii społecznej. Zajęcia, finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach VII edycji projektu "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim", przeprowadził p. Tomasz Pawłowski na podstawie konspektu "Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno – ekonomiczna TIK-owa gra terenowa". Celem zajęć było przybliżenie młodzieży zagadnień z zakresu ekonomii społecznej i sektora organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia). Nasi uczniowie aktywnie zaangażowali się w realizację gry, a po zajęciach podkreślali ich przydatność, zwracając uwagę na znaczenie wolontariatu jako możliwości rozwoju i samorealizacji. Realizacja programu edukacji społecznej w swoim założeniu ma pomóc młodzieży w odnalezieniu się w nowych warunkach szkolnych po zakończeniu szkoły podstawowej i rozpoczęciu nauki w szkole ponadpodstawowej oraz wpłynąć na trafne wybory ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości – zawodowej.powrót do listy