Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
GIMNAZJUM NR 24 Z JĘZYKIEM NAUCZANIA FRANCUSKIM
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

AKTUALNOŚCI

Wyniki IX Konkursu im. E. Kaczmarskiego

Wyniki IX Konkursu im. E. Kaczmarskiego

21.06.2018

Miło nam poinformować o finale IX Konkursu im. Edwarda Kaczmarskiego. Przy tej okazji przypominaliśmy zwykle sylwetkę Profesora Kaczmarskiego sięgając do osobistych wspomnień. Dziś, z radością informujemy, że 18 maja b.r. "Gazeta Wyborcza" opublikowała obszerny, szczególnie ciekawy artykuł, poświęcony życiu i pracy tego wybitnego nauczyciela i pedagoga, autorstwa Anny Malinowskiej, w oparciu o wspomnienia Jadwigi Lipońskiej - Sajdak. Bardzo zachęcamy do jego pełnej lektury. Poziom tegorocznych prac konkursowych wydaje się bardziej wyrównany niż w latach poprzednich. Każda z nich jest, w swojej kategorii interesująca. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i gratulujemy serdecznie. W ramach niełatwego wyboru jury postanowiło przyznać: I nagrodę za pracę La théorie de la connaissance - Agnieszce Kowinie, II nagrodę - Danielowi Niemcowi za tekst Mademoiselle Espérance oraz III nagrodę - Katarzynie Kani za pracę Europe, où vas- tu?
La théorie de la connaissance to pełne wdzięku opowiadanie, będące, wyobrażonym literacko spojrzeniem na kulturę europejską młodego przybysza z Indii. Towarzyszymy tu całemu procesowi w postrzeganiu Europy przez bohatera: od naiwnej idealizacji i zachwytu po rozczarowanie. A także rozeznawaniu różnic kulturowych, oraz zalet starego kontynentu (takich jak demokracja) czy wad (materializm, hipokryzja...). Główna postać, narrator wypowiadający się w pogodnym, obiektywizującym tonie, od pierwszej chwili budzi sympatię czytelnika. Europa jawi się ostatecznie jako rzeczywistość zbyt złożona, by określić ją jednoznacznie. Gratulujemy ładnej warstwy literackiej na osnowie dziennika i końcowego przekazu nie dążącego do uproszczeń. W opowiadaniu Mademoiselle Espérance zwraca uwagę wyobraźnia autora oraz, prowadzona z elegancją narracja, lekka, wartka; nadająca się też świetnie na scenariusz filmowy. Autor zwiększa umiejętnie napięcie literackie poprzez motyw miłosny między narratorem, a postacią tytułową. Postać ta (piękna nieznajoma, szlachetna, wrażliwa, współczująca, śpiesząca z pomocą, bliska sztuce i kulturze) może być interpretowana jako personifikacja dobrego ducha Europy, który ma jednak wielu wrogów… Esej Europe, où vas- tu? wykazujący bardzo dobrą znajomość szczegółów sytuacji międzynarodowej i zawierający ich ciekawą, osobistą analizę cechuje jednocześnie bardzo wysoki poziom poprawności językowej. Praca została ponadto nagrodzona za pięknie przedstawione, humanistyczne przesłanie o potrzebie wzajemnej pomocy ludzi i narodów, oraz o potrzebie ochrony wartości demokratycznych. Jury wyraża także serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania Nauczycielom wszystkich uczestników konkursu. Poprzez swój trud – czasem niewidoczny – przecież tak wiele ofiarowują.

powrót do listy