Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

DWUJĘZYCZNA

klasa dwujęzyczna


Jeśli jesteś absolwentem ósmej klasy szkoły podstawowej znającym język francuski i chcesz osiągnąć wysoki poziom znajomości języka francuskiego zapraszamy do klasy dwujęzycznej. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest zdanie egzaminu pisemnego i ustnego potwierdzającego znajomość języka francuskiego
 

  • możliwość wyboru spośród dwóch bloków rozszerzeń:

    GRUPA 1: matematyka, biologia

    GRUPA 2: historia, geografia
     
  • drugi język obcy:

    język angielski

Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem narzędzi krytycznego myślenia (criticalthinking) przez wyszkolonych nauczycieli.