Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

JĘZYKOWO-BIZNESOWA

klasa językowo - biznesowamożliwość wyboru spośród dwóch bloków rozszerzeń:

GRUPA 1: matematyka, język angielski, geografia

GRUPA 2: WOS, język angielski, geografiaMatematyka i WOS na poziomie odpowiednio rozszerzonym lub podstawowym prowadzone są w grupach 16 osobowych!

• języki obce:

kontynuacja języka obcego: język angielski

drugi język obcy do wyboru: język hiszpański, język francuski

 

  • zajęcia rozwijające zainteresowania: język angielski w biznesie• w klasie pierwszej w ramach godzin do wyboru realizujemy filozofię


Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem narzędzi krytycznego myślenia (criticalthinking) przez wyszkolonych nauczycieli.