Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

KONKURS MGM

Projekt - Regionalny Konkurs Zadań Interdyscyplinarnych w Języku Angielskim "I Ty możesz zostać noblistą" im. Marii Goeppert-Mayer

Ponad siedem lat temu uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach rozpoczęli pracę nad projektem edukacyjnym realizowanym metodą WebQuestu. Dla wielu z nas projekt stał się początkiem niezwykłej przygody, w której główną rolę odgrywają: amerykańska noblistka, wyspa Guam, nauki ścisłe i Katowice. Projekt, o którym mowa poświęcony był postaci Marii Goeppert-Mayer, amerykańskiej noblistki niemieckiego pochodzenie urodzonej w Katowicach. Kilkumiesięczne działania uświadomiły naszym uczniom, że mimo bliskich związków rodziny Goeppertów ze Śląskiem, zasług dla lokalnej społeczności oraz wkładu Marii Goeppert Mayer w rozwój światowej nauki, pozostaje ona nieznana szerszemu gronu mieszkańców. Zainteresowanie uczniów zaowocowało złożeniem wniosku do Rady Miasta Katowice o nazwanie jednej z katowickich ulic imieniem uczonej. Udało nam się nawiązać kontakty z rodziną noblistki, gościliśmy w Katowicach zarówno zięcia uczonej Donata Wentzla, jak i syna Petera C. Mayera wraz z żoną. Wizyta tego ostatniego wywarła na nas ogromne wrażenie, nie tylko ze względu na niezwykłą skromność państwa Mayerów, ale także na fakt, że przylecieli do Kopernika, aż z drugiego końca świata, bo z amerykańskiej wyspy Guam leżącej w archipelagu Marianów, w Oceanii. Lata płynęły, wielu uczniów zaangażowanych w projekt odeszło ze szkoły, a katowiczanie przyzwyczaili się, że jeżdżą ulicą Marii Goeppert-Mayer. Nadeszła więc pora na kolejną odsłonę naszej edukacyjnej przygody. W prywatnych rozmowach Peter C. Mayer wielokrotnie wspominał o swoim marzeniu, by nazwisko jego matki zaistniało w świadomości młodych ludzi, nie tylko jako patronki ulicy, bo jak to zwykle z patronami ulic bywa, niewiele nas interesują, ale uczonej, odkrywczyni jednej z teorii budowy jądra atomowego. Tak doszło do zorganizowania Regionalnego Konkursu Zadań Interdyscyplinarnych w Języku Angielskim. Za zgodą Petera C. Mayera konkurs nazwany został imieniem Noblistki. Patronat Honorowy nad konkursem objął ówczesny Śląski Kurator Oświaty w Katowicach Stanisław Faber.

Celem konkursu jest:

 

  • rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi
  • doskonalenie znajomości języka angielskiego
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupach
  • wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych
  • stworzenie uczniom możliwości nauki poprzez zabawę i rywalizacji w przyjaznym, wolnym od stresu otoczeniu
  • uświadamianie uczniom przydatności wiedzy z różnych dziedzin i ich wzajemnej korelacji
  • przybliżenie uczniom postaci Marii Goeppert–Mayer, amerykańskiej noblistki urodzonej w Katowicach


Uczestnicy konkursu muszą wykazać się doskonałą znajomością języka angielskiego oraz wiedzą z biologii, fizyki, chemii, matematyki i geografii, a także znać fakty z życia noblistki i jej działalności naukowej.
Konkurs jest częścią Festiwalu Nauki, który odbywa się pod hasłem "I Ty możesz zostać noblistą", jego uczestnicy wraz ze swoimi nauczycielami biorą udział w pokazach i doświadczeniach z biologii, fizyki, chemii i matematyki.

Szkolni koordynatorzy projektu: Bożena Kubiak, Bożena Koprowska