Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

KREATYWNY EKSPERYMENTATOR

Projekt – Kreatywny eksperymentator


Projekt realizowany przez Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu została rozpoczęta 1 kwietnia 2017 i potrwa do czerwca 2018 roku.

Głównym celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów
  • rozwijanie zdolności uczniów do działania innowacyjnego poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych


Planowane zajęcia:

  • warsztaty z zakresu komunikacji i kreatywnego oraz krytycznego myślenia
  • warsztaty z różnych dziedzin chemii kształtujące aktywność intelektualną oraz umiejętność pracy zespołowej
     

Dodatkowym zadaniem dla uczestników będzie realizacja projektu uczniowskiego na wybrany przez siebie temat, zakończona publiczną prezentacją.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastami Katowice i Bielsko-Biała oraz gminą Pszczyna i z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry dydaktycznej oraz zaplecza laboratoryjnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Adres strony internetowej projektu:
http://chemia.us.edu.pl/chemia/informacje/projekt-kreatywny-eksperymentator


Szkolny koordynator projektu: Tatiana Rzepisko