Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

MAKE IT WORK - NIECH ZADZIAŁA

Projekt Make It Work - "Niech zadziała" 

Realizowany jest w Koperniku w latach 2017- 2020 w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Jego tematyka to przede wszystkim zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, bioróżnorodnością i zmianami klimatycznymi. Projekt, którego głównym celem jest opracowanie nowatorskich metod nauczania wykorzystuje nieznaną szerzej metodę mapowania kontrowersji. Mapowanie kontrowersji (MC) to kurs akademicki prowadzony w nauce, wywodzący się z pism francuskiego socjologa i filozofa Bruno Latoura. Metoda ta koncentruje się wyłącznie na kontrowersjach dotyczących wiedzy naukowej, a nie na ustalonych faktach naukowych lub wcześniejszych wynikach. Nacisk kładzie się nie tyle na samą wiedzę naukową, ale na proces jej zdobywania. W ten sposób istotniejsze stają się pośrednie etapy procesu badawczego, uczeń zdobywa możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy, analizy uzyskanego materiału i samodzielnego wyciągnięcia konkretnych wniosków. Metoda nie łatwa, także przez fakt, że w Polsce nie wiele jest opracowań na jej, a w polskiej edukacji, o ile nam wiadomo, nie była wykorzystywana jeszcze wcale. Tym bardziej jest to wyzwanie dla uczniów i nauczycieli Koperniki, ale jak wiadomo lubimy mierzyć się z trudnymi rzeczami, więc i tym razem pewnością się uda. W projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele z Francji, Niemiec i Polski oraz przedstawiciele międzynarodowej organizacji ekologicznej GoodPlanet, założonej przez znanego dziennikarza Yanna Arthus-Bertrand, której celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i ochrona środowiska.
W maju 2018 nasza szkoła zorganizowała międzynarodową konferencję połączoną z symulacją obrad nt. zmian klimatycznych. Przed nami wyjazd na kolejną konferencję, tym razem do Goerliz, poprzedzoną ośmiomiesięczna pracą nad zagadnieniami związanymi z ochroną lasów i dostępem do wody pitnej.

Szkolny koordynator: Bożena Kubiak, Jean-Claude Hauptmann, Patryk Wolny