Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

MATEMATYCZNO-MEDYCZNO-POLITECHNICZNA

 

1c klasa matematyczno - medyczno – politechniczna dla absolwentów szkół podstawowych


• przedmioty rozszerzone:
   biologia, chemia, fizyka
istnieje możliwość zamiany przedmiotu rozszerzonego na inny przedmiot rozszerzony według zasady: uczeń wybiera jeden przedmiot z każdego z trzech następujących bloków:
  I BLOK: biologia albo język polski albo matematyka
  II BLOK: chemia albo wos albo język angielski
  III BLOK: fizyka albo historia albo geografia
   
• języki obce:
kontynuacja języka obcego: język angielski
drugi język obcy do wyboru: język hiszpański, język rosyjski, język niemiecki i język francuski

• przedmiot uzupełniający:
język angielski w przyrodzie

• w klasie I w ramach godzin do wyboru: muzyka albo plastyka albo filozofia realizujemy filozofię