Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

MEDIALNO-PRAWNA

1d klasa medialno - prawna dla absolwentów szkół podstawowych


• przedmioty rozszerzone:
język polski, wos, historia
istnieje możliwość zamiany przedmiotu rozszerzonego na inny przedmiot rozszerzony według zasady: uczeń wybiera jeden przedmiot z każdego z trzech następujących bloków:
 I BLOK: biologia albo język polski albo matematyka
 II BLOK: chemia albo wos albo język angielski
 III BLOK: fizyka albo historia albo geografia

• języki obce:
kontynuacja języka obcego: język angielski
drugi język obcy do wyboru: język hiszpański, język rosyjski, język niemiecki i język francuski

• przedmiot uzupełniający:
dziennikarstwo z elementami prawa

• w klasie pierwszej w ramach godzin do wyboru: muzyka albo plastyka albo filozofia realizujemy filozofię