Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

MEDIALNO-PRAWNA

klasa medialno - prawna


 

• przedmioty rozszerzone:

  historia, język polski, WOS


• języki obce:

kontynuacja języka obcego: język angielski

drugi język obcy do wyboru: język hiszpański, język niemiecki


• zajęcia rozwijające zainteresowania: dziennikarstwo z elementami prawa


 

• w klasie pierwszej w ramach godzin do wyboru realizujemy filozofię


Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem narzędzi krytycznego myślenia (criticalthinking) przez wyszkolonych nauczycieli.