Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

MEDIALNO-PRAWNA

klasa medialno - prawna


 

• możliwość wyboru spośród dwóch bloków rozszerzeń:

GRUPA 1: historia, język polski, WOS

GRUPA 2: geografia, język polski, WOS


• języki obce:

kontynuacja języka obcego: język angielski

drugi język obcy do wyboru: język hiszpański, język niemiecki


• przedmiot uzupełniający: dziennikarstwo z elementami prawa


 

• w klasie pierwszej w ramach godzin do wyboru: muzyka albo plastyka albo filozofia realizujemy filozofię


Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem narzędzi krytycznego myślenia (criticalthinking) przez wyszkolonych nauczycieli.