Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

NABÓR KROK PO KROKU

NABÓR ELEKTRONICZNY 2020 r.
 

1. Powinieneś zalogować się na platformie slaskie.edu.com.pl

2. Logowanie odbywa się przy pomocy numeru PESEL

3. Platforma jest aktywna od 11 maja 2020 r.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na platformie i wypełnij wniosek rekrutacyjny.

5. Wybierz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach.

6. Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydata – od oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.

7. Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym, należy wydrukować. Podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata musi zostać złożony w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów.

8. Wniosek można złożyć:

• drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kopernik.katowice.pl
• wysyłając wydrukowany wniosek pocztą na adres szkoły: ZSO1 ul. Sienkiewicza 74 40-039 Katowice
• wrzucając do skrzynki wystawionej przed szkołą