Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Zgodnie z Regulaminem XXIII Olimpiady Wiedzy o Prawie Rozdział 2 paragraf 5


punkt 17. Komitet Główny po otrzymaniu wszystkich protokołów z przebiegu eliminacji okręgowych dokonuje weryfikacji dokumentacji uczestników zgłoszonych przez komitety okręgowe (testy wiedzy prawniczej, pisemne egzaminy prawnicze, karty zgłoszenia, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych). Komitet Główny dokonuje kwalifikacji do 60 uczestników z największą ilością zdobytych punktów z testu wiedzy prawniczej oraz pisemnego egzaminu prawniczego. W przypadku jednakowej liczby punktów u uczestników, Komitet Główny może ustalić kolejność na liście uczestników biorąc pod uwagę jako kryterium dodatkowe wyniki z testu wiedzy prawniczej w eliminacjach okręgowych, a w następnej kolejności wyniki z testu wiedzy prawniczej w eliminacjach szkolnych. W wyjątkowych przypadkach, kwalifikując 60 uczestników do eliminacji centralnych, w przypadku jednakowej liczby punktów u uczestników, Komitet Główny może również zakwalifikować do eliminacji centralnych wszystkich uczestników z jednakową liczbą punktów.punkt 18. Do 12 marca 2021 r. do godz. 15.00 Komitet Główny publikuje na stronie internetowej Olimpiady listę zakwalifikowanych do eliminacji centralnych.

Protokół z przebiegu eliminacji po weryfikacji odwołań

Komitet Okręgowy w Katowicach