Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

POLITECHNIKA ŚL I UNIWERSYTET ŚL

Projekt - Współpraca z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniką Śląską


I Liceum Ogólnokształcące jest szkołą znajdującą się w centrum Katowic. Szukając możliwości organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych matematycznie, nawiązaliśmy współpracę z uczelniami wyższymi mającymi placówki w naszym mieście.
W roku szkolnym 2007/2008 podjęliśmy stałą współpracę z Uniwersytetem Śląskim. Aby zapoznać naszych uczniów z ofertą edukacyjną uniwersytetu, co roku przygotowujemy wydziałowe obchody "Międzynarodowego Dnia Święta Pi".
Impreza z założenia ma przybliżyć młodzieży regionu uczelnię. Dla naszych uczniów okazja to szczególna. Nie tylko oglądają pokazy i prezentacje pracowników naukowych, ale również sami przygotowują doświadczenia i konkursy dla swoich kolegów. Na Uniwersytecie Śląskim prezentowaliśmy między innymi: "Podstawy topologiczne teorii węzłów" (rok 2009), "Złudzenia optyczne i figury niemożliwe" (rok 2011), czy "Liczby trójkątne i wyładowania elektrostatyczne" (rok 2017).