Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

PROGRAMY

Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
 

W bieżącym roku szkolnym realizujemy priorytetowe zadania do realizacji w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r oraz "Bezpieczna +".

Promujemy wśród młodzieży ideę przyjaźni, odpowiedzialności za siebie i innych, zdrowego trybu życia wolnego od używek.

 

1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy

2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz                profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.

3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.

4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.


Programy, kampanie, w których bierzemy aktywny udział:
 

 • Zdrowie psychiczne w pigułce - we współpracy z ROME - Metis
 • Ogólnopolska Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł - Na skrzydłach przyjaźni"- we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, Urzędem Miasta Katowice
 • Bezpieczny Gimnazjalista we współpracy z Urzędem Miasta Katowice
 • Bezpieczna Młodzież we współpracy z Urzędem Miasta Katowice
 • Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice
 • Wkraczasz w dorosłość - wybieraj - we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach
 • Odpowiedzialność prawna młodzieży za popełnione czyny karalne we współpracy z Komendą Miejską Policji w Katowicach
 • Smak Życia realizowany we współpracy z Sanepidem
 • Heroic Imagination Project - Rozumienie Ludzkiej Natury prof. Philipa Zimbardo, realizowany we współpracy z ROME- Metis


Konkursy w których bierzemy aktywny udział:

 • Żyj kolorowo - we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 5
 • Wiem, że potrafię - we współpracy z Gimnazjum nr 4 w Katowicach
 • I can do it - we współpracy z p. Marcinem Glińskim z Uniwersytetu Śląskiego
 • Bezpieczny Gimnazjalista we współpracy z Urzędem Miasta Katowice
 • Bezpieczna Młodzież we współpracy z Urzędem Miasta Katowice


Prowadzimy edukację prawną w zakresie:
 

 • Cyberprzemoc
 • Uczeń pełnoletni w szkole - jego prawa i obowiązki
 • Zasady poszanowania własności intelektualnej w szkołach
 • Prawa zwierząt