Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

PROJEKT Schools for Future Youth

Projekt - Schools for Future Youth
 

Od dwóch lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowym projekcie "Szkoły dla przyszłych pokoleń" ("Schools for Future Youth"). Jest on realizowany w ramach programu Erasmus+.

W naszym kraju projekt prowadzi Polska Akcja Humanitarna w partnerstwie z organizacjami z Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Cypru:

 • CARDET (Cypr);
 • Institute of Education (Wielka Brytania);
 • Oxfam GB (Wielka Brytania);
 • Oxfam Italy (Włochy);
   

Celami projektu są:

 • Stworzenie innowacyjnych metod wspierania młodzieży w celu zwiększenia ich zaangażowania i uczestnictwa w kwestie globalne poprzez formalny i nieformalny system nauczania.
 • Wsparcie nauczycieli w stosowaniu nowych metod, mających na celu zwiększenie uczestnictwa młodych poprzez globalne obywatelstwo w ramach programu nauczania.
 • Wpływanie na europejski system szkolnictwa w celu zwiększenia możliwości używania przez nauczycieli i uczniów metod angażowania młodzieży.
   

Polska Akcja Humanitarna wspiera szkoły we wprowadzaniu edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych.
W ramach projektu tworzone są oraz udostępnione materiały szkoleniowe, aplikacje mobilne dla nauczycieli i młodzieży, aby wspierać ich zaangażowanie na rzecz kwestii globalnych. Projekt pomaga uczestnikom zdobywać wiedzę i dzielić się nią z rówieśnikami na poziomie zarówno lokalnym jak i międzynarodowym.
Projekt Szkoły dla Przyszłych Pokoleń jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

W Koperniku w ramach programu zrealizowaliśmy do tej pory następujące działania:

 • warsztaty nt. globalizacji
 • przedstawienie dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 33 w Katowicach pt. "Wielkie podróże małej kropelki"
 • spotkanie z panią Janiną Ochojską poświęcone zagadnieniom wolontariatu
 • udział w akcji "Zamiast kwiatka - niosę pomoc"
 • konferencja warsztatowa Szkoły dla przyszłych Pokoleń
   

Adres strony internetowej projektu: http://sfyouth.eu/index.php/pl-PL/

Strona internetowa Polskiej Akcji Humanitarnej (działania edukacyjne organizacji):
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/467/strefa_edu


Szkolni koordynatorzy projektu: Bożena Kubiak, Agnieszka Paluch, Patryk Wolny