Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Projekt - Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym


Od 2014 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projektach organizowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o współpracy między uczelnią a naszym liceum.

Współpraca obejmuje udział:

  • w imprezach związanych z profilaktyką zdrowotną
  • w Dniach Otwartych różnych wydziałów uczelni
  • w projekcie Uniwersytet Licealisty


Celem projektu Uniwersytet Licealisty jest pogłębianie wiedzy i zainteresowań licealistów w zakresie nauk ścisłych, popularyzacja studiów na różnych kierunkach medycznych, a także zainteresowanie najzdolniejszych z nich nauką w SUM.
W ramach tego projektu, co roku dla licealistów przygotowywany jest cykl zajęć dydaktycznych. Kończą się one egzaminem przeprowadzanym w formie ogólnopolskiego konkursu. Laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Program realizowany jest na: Wydziale Lekarskim w Katowicach, Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Kto może wziąć udział w projekcie? Na jakich zasadach odbywa rekrutacja do projektu?

Wszystkie te informacje znajdziecie w Regulaminie Uniwersytetu Licealisty.
http://sum.edu.pl/pliki/uniwersytet-licealisty/68-regulamin-uniwersytetu-licealisty/file

Szkolny koordynator projektu: Iwona Wachstiel