Zespół szkół
ogólnokształcących nr I
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
powiększ kontrast
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
Od lat
jedna z najlepszych
szkół w województwie

WSTĘPNA DWUJĘZYCZNA

klasa wstępna, dwujęzyczna


Jeśli jesteś absolwentem ósmej klasy szkoły podstawowej i chcesz w przyszłości osiągnąć wysoki poziom znajomości języka francuskiego, aby:

 • studiować w krajach francuskojęzycznych
 • zwiększyć swoje szanse przyjęcia na prestiżowe uczelnie krajowe
 • zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy

wybierz klasę wstępną.

Przygotowuje ona do podjęcia nauki w klasie pierwszej dwujęzycznej z językiem nauczania francuskim, w której cykl kształcenia trwa 4 lata i kończy się maturą dwujęzyczną. W trakcie nauki uczniowie mogą przystąpić do egzaminów językowych DELF, a po zdaniu matury dwujęzycznej, otrzymują Certyfikat Ambasady Francji, potwierdzający biegłą znajomość języka francuskiego. Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem narzędzi krytycznego myślenia (criticalthinking) przez wyszkolonych nauczycieli.


Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej:

 • język francuski - 18 godzin
 • język polski - 2 godziny
 • matematyka - 2 godziny
 • język angielski - 1 godzina
 • historia - 1 godzina
 • biologia - 0,5 godziny
 • chemia - 0,5 godziny
 • fizyka - 0,5 godziny
 • geografia - 0,5 godziny
 • wychowanie fizyczne - 3 godziny
 • zajęcia z wychowawcą - 1 godzina
 • religia - 2 godziny


Do klasy wstępnej obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych, który sprawdza zdolności uczenia się języka obcego. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim. Do klasy tej nie jest wymagana znajomość języka francuskiego.

Aby zostać uczniem klasy wstępnej z językiem francuskim należy przedstawić świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.