• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

matematyczno - medyczna

Proponujemy dwa bloki przedmiotów rozszerzonych do wyboru: matematyka z fizyką albo biologia z chemią.
Drugi język obcy do wyboru to język niemiecki albo język hiszpański.