• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

medialno - językowa

Proponujemy dwa bloki przedmiotów rozszerzonych do wyboru: WOS, historia,

język polski albo WOS, geografia, język angielski.

Drugi język obcy do wyboru to język niemiecki albo język hiszpański.