• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Biblioteka

Historia biblioteki

Biblioteka istnieje od momentu powstania szkoły. Najwcześniejsze zapiski w kronikach szkolnych pochodzą z 1923 r. i związane są z przejęciem inwentarza szkolnego przez Polaków. W okresie przedwojennym, księgozbiór był dwujęzyczny (polski i niemiecki) i liczył ponad 3000 książek. Podzielony był na bibliotekę dla uczniów i nauczycieli. Nadzór nad biblioteką uczniowską, składającą się z lektur szkolnych, powierzono nauczycielowi języka polskiego prof. Władysławowi Bryniarskiemu. Przez kilka lat biblioteką opiekował się również geograf Adam Malarz. Książki rozmieszczono w salach klasowych, co miało ułatwić wypożyczanie. Wypożyczaniem raz w tygodniu zajmowali się gospodarze klas, pod nadzorem wychowawcy. Ruch w bibliotece uczniowskiej był bardzo ożywiony. Z biblioteki korzystało ogółem 391 uczniów, co stanowiło 84%. Wypożyczali oni średnio 6 książek na osobę, a najwięcej książek wypożyczonych na jednego ucznia to 19 egz. na rok. Biblioteką nauczycielską "zawiadował" nauczyciel jęz. niemieckiego, francuskiego i angielskiego: Eugeniusz Schramek. Osobne biblioteczki posiadały organizacje uczniowskie i koła naukowe. Uczniowie starszych klas mogli dodatkowo korzystać z bibliotek pozaszkolnych: Towarzystwa Czytelni Ludowych i Sejmu Śląskiego.
W czasie wojny księgozbiór uległ zniszczeniu. W 1945r. zaczęto tworzyć bibliotekę szkolną od podstaw, korzystając z pomocy rodziców i uczniów. Prowadził ją, przy pomocy uczniów, polonista Edward Szwed. Księgozbiór często zmieniał swój charakter, zmieniały się bowiem lektury szkolne. W latach powojennych bardzo popularne były tytuły: „Traktory zdobędą wiosnę”, „O moralności komunistycznej”, „Poematy o generale Świerczewskim”, „Ludzie z węgla” oraz obowiązkowo dzieła Lenina i Stalina. Z czasem biblioteka mogła pozbyć się tego typu literatury.
Po przeniesieniu szkoły do budynku przy ul. Sienkiewicza biblioteka otrzymała dwa pomieszczenia: wypożyczalnię (z częścią magazynową) i czytelnię.
W wypożyczalni znajduje się obecnie księgozbiór podręczny, lektury i literatura popularnonaukowa. Czytelnia dysponuje liczącym ok. 3800 egzemplarzy księgozbiorem francuskim oraz czasopismami polskimi i francuskimi.
W 2005 roku czytelnia została przekształcona w Centrum Multimedialne i wyposażona w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skaner i drukarkę. Obecnie biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której prowadzone są zajęcia, miejscem do pracy samokształceniowej ucznia i nauczyciela, ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej. Liczy ponad 17 000 książek. Wśród nich przeważa beletrystyka (ok. 4500 utworów literackich, głównie powieści, o różnorodnej tematyce). Oprócz tego dużą część zbiorów stanowią lektury szkolne (prawie 2500 egz.) oraz opracowania naukowe z takich dziedzin jak: literatura, językoznawstwo, matematyka, fizyka, chemia, geografia, geologia, historia, biografie, bibliotekoznawstwo, pedagogika, psychologia, metodyka, biologia, dział książek „Silesiana” (materiały o historii i współczesnych wydarzeniach dotyczących Śląska), a także wiele współczesnych opracowań dotyczących patrona szkoły Mikołaja Kopernika.
Księgozbiór francuski podzielony jest na działy: mathematiques, dictionnaires, guides, physique, poesie, bandes dessinees, litterature, biologie/geologie, histoire, histoire/geographie, geographie, chimie, „Textes en francais facile”. Księgozbiór angielski to przede wszystkim beletrystyka, ćwiczenia gramatyczne oraz słowniki.
Od 2010 roku wypożyczalnia jest w pełni skomputeryzowana. Udostępnianie książek odbywa się automatycznie. W planach na ten rok jest udostępnienie katalogów i kont czytelników „w chmurze” (można będzie internetowo wyszukiwać, rezerwować i zamawiać książki).
Bibliotekę szkolną prowadzili w okresie międzywojennym: Władysław Bryniarski, Adam Malarz; w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych polonista Edward Szwed, następnie Irena Kunisz (1970-1979), Otylia Szlenk (1979- 2006), Maria Szafraniec (2011-2021), Dorota Grodecka (2021-2022). Obecnie pracuje w niej mgr Ewelina Foltyn (od 2000 r.).
 

Biblioteka dziś

Biblioteka bierze czynny udział w życiu szkoły (Tydzień Kultury Śląska, Dni Języka Polskiego, Dni Krajów Niemieckojęzycznych, Frankofonia, Dni Otwarte i inne). Przede wszystkim jednak zajmuje się promocją czytelnictwa. Biblioteka uczestniczy w akcjach ogólnopolskich takich jak: Dzień Głośnego Czytania, Akcja Czytelnicza "Czytamy z Sercem", Tydzień Książek Zakazanych, Miesiąc Bibliotek Szkolnych, popularyzuje postaci Patronów Roku, zwycięzcy Nagrody Nike i Nagrody Nobla. Promocji biblioteki służy organizowany cyklicznie od 2016 r. DzieńBiblioteki. W tym dniu mają miejsce min. szkolne konkursy dla czytelników (przejdź do zakładki Konkursy). Od 2015 r. biblioteka co roku organizuje wyjścia na Śląskie Targi Książki, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli Kopernika. Biblioteka zdobyła też dwukrotnie (2017, 2021) fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu wzbogaciła swój księgozbiór o ponad 1100 nowych pozycji. Biblioteka aktywnie współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt co roku organizuje zbiórkę dla schronisk dla zwierząt oraz akcję „Pochwal się swoim zwierzakiem” (na szkolnym FB oraz w świetlicy są prezentowane zwierzaki naszych uczniów). W 2018 r. odbyło się spotkanie poświęcone zasadom postępowania w przypadkach stanów nagłych u zwierząt. Poprowadziła je nasza absolwentka Paulina Pyrek, studentka V roku weterynarii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z prelekcji uczniowie dowiedzieli się min. jak reagować w przypadku znalezienia rannego zwierzęcia oraz jak zaopiekować się własnym pupilem.
W 2019 r. biblioteka zorganizowała zbiórkę zabawek dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach. Potrzebne były zabawki oraz przybory plastyczne. Nasi uczniowie, jak zwykle stanęli na wysokości zadania i udało się przekazać potrzebne rzeczy. Pomagamy również naszemu absolwentowi, Michałowi Włodarskiemu, który w 2017 r. zatruł się tlenkiem węgla. W 2018 r. powstała grupa uczniów, która regularnie odwiedzała starszego kolegę. Zbieramy również dla niego zakrętki, ogłaszamy zbiórki pieniędzy. Od 2022 r. biblioteka zamierza uczestniczyć w organizacji aukcji internetowych, z których dochód będzie przeznaczony na dalszą rehabilitację Michała. Od 2021 r. biblioteka organizuje zbiórkę książek dla pacjentów onkologicznych przebywających w szpitalach. W bibliotece przechowywane są kroniki szkoły z lat 1923-2018, od 2012 r. prowadzone przez bibliotekarkę Ewelinę Foltyn. Część z nich (1923-2012) została profesjonalnie zdigitalizowana w ramach projektu realizowanego przez Bibliotekę Śląską. Znajdują się one w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, a u nas w oddzielnej zakładce. W roku szkolnym 2022/23 biblioteka bierze aktywny udział w obchodach jubileuszu 100-lecia szkoły polskiej i 125-lecia szkoły niemieckiej imienia Mikołaja Kopernika.