• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kalendarium

1922 - Powstaje Wyższa Szkoła Realna, prowadzona i finansowana przez magistrat miasta Katowice. Szkoła mieści się w budynku przy ulicy Jagiellońskiej i Lompy (obecnie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego).
1924 - Szkoła otrzymuje nazwę Miejskie Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze.
1927 - Szkoła otrzymuje patrona zgodnie z profilem kształcenia i nosi teraz nazwę Miejskie Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. Mikołaja Kopernika.
1932 - Szkoła zostaje przekształcona w „Miejskie Gimnazjum i Liceum Męskie im. Mikołaja Kopernika”.
1948 - Szkoła traci swój matematyczno-przyrodniczy charakter i staje się „Szkołą Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Mikołaja Kopernika" czyli tzw. „jedenastolatką”.
1950 - Z polecenia lokalnych władz szkoła zostaje przeniesiona do gmachu przy ulicy Wita Stwosza (obecnie budynek Śląskiego Seminarium Duchownego).
1951 - Niewystarczająca dla potrzeb szkoły ilość pomieszczeń w nowym budynku skłania władze do podjęcia decyzji o oddzieleniu szkoły podstawowej. Szkoła staje się I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.
1963 - Z inicjatywy prof. Izabeli Markiewicz zostaje podjęty eksperyment pedagogiczny polegający na nauczaniu języka francuskiego w poszerzonym wymiarze godzin.
1966 - Szkoła przeprowadza się do nowego obiektu przy ul. Sienkiewicza 74.
1976 - Uczniowie po raz pierwszy wyjeżdżają do zaprzyjaźnionego liceum imienia Alberta Einsteina w Sainte Genevieve des Bois zapoczątkowując wieloletnią tradycję wymian młodzieżowych.
1990 - Szkoła, jako jedna z pięciu w Polsce otrzymuje propozycję od Ambasady Francji i MEN uruchomienia klas dwujęzycznych. Nauczyciele przedmiotów podejmują intensywną naukę języka francuskiego pod kierunkiem lektorów francuskich i polskich romanistów.
1991/92 - Zostaje otwarta klasa wstępna dwujęzyczna o pięcioletnim cyklu kształcenia. Przedmioty wykładane dwujęzycznie to matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i historia.
1993/94 - Zostaje otwarta klasa matematyczno-przyrodnicza, w której nauka odbywa się w oparciu o zmodyfikowane programy nauczania nawiązujące do przedwojennej tradycji kształcenia naszego liceum.
1995/96 - Młodzież po raz pierwszy przystępuje do matury dwujęzycznej. Wszyscy absolwenci otrzymują certyfikaty wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji potwierdzające znajomość języka francuskiego.
1998 - Zostaje otwarta klasa ogólna ze specjalnością dziennikarską.
1999 - Rozpoczyna działalność dwujęzyczne gimnazjum z językiem nauczania francuskim. Od tego roku szkoła staje się Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika.
2002 - Zgodnie z założeniami reformy edukacji czteroletnie liceum ogólnokształcące zostaje przekształcone w liceum trzyletnie z dwiema klasami dwujęzycznymi , klasą „dziennikarską” z rozszerzonym programem z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie i klasą „matematyczno - przyrodniczą” z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, biologii, chemii i fizyki.