• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oferta edukacyjna

Podstawę programową wychowania przedszkolnego realizujemy w oparciu o zestaw programów:
„Kocham Przedszkole” Program wychowania przedszkolnego. M. Pleskot ,A. Staszewska-Mieszek WSiP
oraz wykorzystując metody wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci:

 • Dziecięcą matematykę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej;
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne;
 • Edukacja przez ruch D. Dziamskiej;
 • Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss;
 • Pedagogika zabawy;
 • C. Orff – Instrumentarium, system wychowania muzycznego;
 • Realizowanie zadań w ramach projektu edukacyjnego „Uczymy dzieci programować”;
  w oparciu o metodę „ Kodowanie na dywanie” autorstwa Anny Świć;
  z wykorzystaniem maty do kodowanie i robota edukacyjnego „Genibota”;
 • Zajęcia edukacyjne „Robotyka dla dzieci” dla 5-6 latków, rozwijające kreatywność, zdolność myślenia logicznego i abstrakcyjnego.

 

Ponad to dzieci biorą udział w:

 • Warsztatach  Future Arist , opracowanych przez Instytucje Kultury Miasto Ogrodów, realizowanych w przedszkolu, połączonych ze zwiedzaniem wystaw z oprowadzeniem kuratorskim;
 • Warsztatach „Zaczarowany Świat Przyrody”, organizowanych przez nauczycieli pracowni przyrodniczej i plastycznej Pałacu Młodzieży;
 • Spotkaniach  edukacyjnych  „Literackie podróże dookoła świata” przybliżających kulturę, obyczaje w innych krajach;
 • Warsztatach z edukacji regionalnej „My som stond” organizowanych we współpracy
  z Pałacem Młodzieży;
 • Koncertach i warsztatach plastycznych w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej;
 • Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”, który odnosi się do świata sztuki,
  w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.).
 • Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.- wprowadzenie dzieci
  w świat wartości, szacunku dla tradycji. Rozwijanie umiejętności społecznych.

 

 Przedszkole realizuje innowacje pedagogiczną „Poznaje Katowice- Przedszkolak w wielkim mieście”, programy
z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa  „Rosnę zdrowo” oraz  „Bezpieczny Przedszkolak”, posiada certyfikat Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie.

 W najmłodszej grupie realizujemy programy: „Z Kicią Kocią Maluchy zmieniają się w zuchy”, „Czyściochowa Akademia”, „Sensosmyki”, „Sensoplastyka dla smyka”, "Paluszkowe Maluchy”

 Od kilku lat realizujemy działania Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”/ Bilingual Future

 Położenie przedszkola w śródmieściu Katowic sprawia, że często korzystamy z możliwości wizyt i warsztatów
 w Pałacu Młodzieży, Bibliotece Miejskiej, Akademii Muzycznej, Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej,
 Muzeum Historii Miasta Katowic, Katowickim Centrum Kultury oraz Radio Katowice.