• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rekrutacja


Rekrutacja rozpoczyna się 13 marca 2024r.

 

Harmonogram rekrutacji podany jest stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice w zakładce: EDUKACJA

https://katowice.eu/dla-mieszkańca/ucz-się/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkola

 

Nabór odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego: https://katowice.e-nabor

 

Nauczanie specjalne

 

W Wydziale Edukacji I Sportu należy złożyć rezygnację ze skierowania do nauczania specjalnego, ponieważ jest to decyzja administracyjna, obowiązująca podczas całego okresu wychowania przedszkolnego.

 

Osoba odpowiedzialna za kształcenie specjalne w mieście:

 

Beata Larwas

Starszy Inspektor

Wydział Edukacji i Sportu

ul. 3 Maja 7

40- 096 Katowice

tel. (32) 705 4177

beata.larwas@katowice.eu