• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcący
nr 1 im. Mikołaja Kopernika

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
mgr Witold Terlecki
tel. + 48 32 256 36 01
e-mail w.terlecki@kopernik.katowice.pl

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 37
im. ks. Jana Twardowskiego
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Grażyna Kasza

( edukacja wczesnoszkolna, religia, surdopedagog )

 

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków :  poniedziałek 14:30 - 15:30
 wtorek  7:30 - 08:00

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 37
im. ks. Jana Twardowskiego
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Monika Chwastowska

( filologia angielska, surdopedagog, oligofrenopedagog )

Przyjmuje w sprawie skarg i wniosków  :  poniedziałek 7:30 - 8:00  
 środa  14:30 - 15:30