• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rada pedagogiczna

Lp.

Nazwisko i imię

Posiadane kwalifikacje

 1.  

Balik Maria

język polski

 1.  

Bankiewicz Paweł

historia, etyka,, filozofia, WOS

 1.  

Bartos Józef

religia

 1.  

Baryła Matylda

Biologia, surdopedagogika,wychowanie do życia w rodzinie

 1.  

Bochenek Małgorzata

matematyka, język francuski

 1.  

Buczkowska Bożena

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia,pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i Zarządzanie w Oświacie

 1.  

Burzyk Magdalena

język angielski, surdopedagogika, tyflopedagogika,wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu z treningiem umiejętności społecznych 

 1.  

Chwastowska Monika

język angielski, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu

 1.  

Ciasnocha Anna

pedagogika wczesnoszkolna i opiekuńczo-wychowawcza, surdopedagogika

 1.  

Czekańska Mirosława

język polski

 1.  

Etryk Barbara

wychowanie fizyczne, surdopedagogika, oligofrenopedagogika

 1.  

Fabijanowska Hanna

muzyka, sztuka, informatyka i technika, surdopedagogika

 1.  

Folwarczny Bogumiła

pedagogika wczesnoszkolna, surdopedagogika

 1.  

Gabrysiak Katarzyna

język hiszpański, język francuski

 1.  

Gądek Jolanta

pedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, filologia polska

 1.  

Grzegorzek – Kluczniok M.

język niemiecki

 1.  

Halamska – Pawełko M.

nauczanie początkowe

 1.  

Hauptmann Jean-Claude

język francuski

 1.  

Janda Dominika

pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 1.  

Kasza Grażyna

nauczanie początkowe, religia, WOS, surdopedagogika

 1.  

Kloc Małgorzata

język francuski

 1.  

Kominowska Sabina

język francuski

 1.  

Kominowski Michał

język angielski

 1.  

Kosińska Jolanta

pedagogika wczesnoszkolna

 1.  

Kozłowska Elżbieta

historia, surdopedagogika

 1.  

Kurek Magdalena

plastyka

 1.  

Kuźnia Kornelia

chemia

 1.  

Lipiński Robert

religia, matematyka, wychowanie fizyczne 

 1.  

Lubosik Łukasz

matematyka, informatyka

 1.  

Mazur Ewa

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna,edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,WOS

 1.  

Meus Danuta

religia, matematyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, studia podyplomowe
Autyzm, Zespól Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia. 

 1.  

Motyka Justyna

fizyka

 1.  

Minkina – Konc Dorota

wychowanie fizyczne

 1.  

Muszyńska Kaja

język angielski, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

 1.  

Pakuła Barbara

pedagogika wczesnoszkolna , surdopedagogika, oligofrenopedagogika

 1.  

Pohl Alicja

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, socjologia problemów społecznych i doradztwo psychospołeczne, diagnoza i terapia pedagogiczna

 

 1.  

Przybylski Józef

religia

 1.  

Pyzdrowska Grażyna

pedagogika resocjalizacyjna, logopedia, oligofrenopedagogika

 1.  

Regulska – Szumlas M.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, plastyka, technika

 1.  

Reszka Joanna

fizyka

 1.  

Skrzypińska Ewa

pedagogika wczesnoszkolna, rewalidacja i terapia pedagogiczna

 1.  

Sochacka Agnieszka

język angielski, surdopedagogika

 1.  

Stolecki Maciej

wychowanie fizyczne

 1.  

Swadźba Patryk 

religia

 1.  

Ślipek Aniela

bibliotekoznawstwo, historia, matematyka surdopedagogika, oligofrenopedagogika

 1.  

Terlecka Ewa

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa-również dwujęzycznie 

 1.  

Wołos Małgorzata

pedagogika, doradztwo zawodowe, kształcenie zintegrowane, surdopedagogika

 1.  

Wójcik Anna 

geografia

 1.  

Wyszyńska – Żal Iwona

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika

 1.  

Zazuwiak Urszula

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-socjalna

 1.  

Zientek Natalia

język polski

 1.  

Żurawska Anna

geografia, matematyka

 1.  

Żydek Michał

geografia, pedagogika wczesnoszkolna,przyroda