• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dlaczego klasa dwujęzyczna

Jeśli jesteś uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej i chcesz w przyszłości osiągnąć wysoki poziom znajomości języka francuskiego, aby: 

 

  • uczyć się w najlepszym Liceum Dwujęzycznym z językiem francuskim 
  • studiować w krajach francuskojęzycznych 
  • zwiększyć swoje szanse przyjęcia na prestiżowe uczelnie krajowe 
  • zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy
  • poznać kulturę Francji i krajów francuskojęzycznych


wybierz naszą klasę dwujęzyczną. 


W naszych klasach dwujęzycznych uczniowie uczą się intensywnie języka francuskiego oraz biorą udział w różnych wydarzeniach związanych z Francją i językiem francuskim. Po zakończeniu klasy 8 dwujęzycznej uzyskują poziom A1/A2, który pozwala na podjęcie nauki w klasie pierwszej dwujęzycznej w I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach z językiem nauczania francuskim, w której cykl kształcenia trwa 4 lata i kończy się maturą dwujęzyczną. Uczniowie liceum mogą przystąpić do egzaminów językowych DELF, a po zdaniu matury dwujęzycznej, otrzymują Certyfikat Ambasady Francji, potwierdzający biegłą znajomość języka francuskiego.