• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Klasy z niedosłuchem

Szkoła nr 37 ma w swej historii istnienie klas dla uczniów z wadami słuchu.
Po kilkuletniej przerwie pani dyr. Barbara Opałka zainicjowała powstanie klas specjalnych dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących na terenie naszej placówki. Klasy dla uczniów z wadami słuchu powstały w 1999r.

Nauczyciele uczący w tych klasach posiadają wykształcenie surdopedagogiczne. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów.

 

 

 

W klasach tych preferowana jest tzw. totalna komunikacja, co oznacza porozumiewanie się z dziećmi niesłyszącymi za pomocą wszystkich dostępnych środków jakimi są:

  • ekspresja słowna ( mowa ustna, wyraźna artykulacja)
  • wzrokowa percepcja mowy ( odczytywanie mowy z ust osoby mówiącej)
  • słuchowa percepcja mowy ( obejmująca trening słuchowy polegający na uwrażliwianiu resztek słuchowych, reakcję na dźwięki , różnicowanie dźwięków i ich lokalizację )
  • wychowanie słuchowe ( obejmuje nabywanie doświadczeń słuchowych dzięki świadomemu odbieraniu dźwięków otaczającej rzeczywistości )
  • systemy ustno-manualne i manualne ( czyli daktylografia , system językowo-migowy , a także mowa ciała- gesty naturalne , mimika i pantomimika )
  • pismo, rysunek.

 

Zajęcia są prowadzone metodą ośrodków pracy, która jest wyjątkowo cennym systemem pracy z dziećmi niesłyszącymi w klasach młodszych. Przyczynia się do wyrobienia aktywnej postawy ucznia, zmusza do poszukiwania własnych rozwiązań, wdraża do samodzielnego myślenia, organizowania własnej pracy, wykorzystania wiedzy w praktyce. To, co jest przez dziecko samodzielnie odkryte, staje się najbardziej własne, a tym samym poszerzają się jego dotychczasowe doświadczenia i doznania. Stąd duża ilość wycieczek bliższych , gdzie poznawane jest najbliższe środowisko (np. sklepy, komisariat policji, poczta., gabinety lekarskie itp.) czy wycieczek dalszych - jednodniowych lub kilkudniowych, które dają możliwość poszerzania zagadnień programowych związanych np. ze środowiskiem przyrodniczym. Ośrodek pracy zaczynany jest wycieczką albo kończony i wtedy jest to forma sprawdzenia poznanego słownictwa, sposobów zachowania się np. w miejscach publicznych.


Uczniowie oprócz zajęć dydaktycznych, uczęszczają na indywidualne zajęcia z logopedą, psychologiem oraz na zajęcia rewalidacyjne. Często w swych działaniach nauczyciele wraz z uczniami korzystają z dobrodziejstwa posiadania w klasach komputerów. Uatrakcyjnia to czasami żmudną pracę w opanowaniu np. nowego słownictwa. Klasy wyposażone są w pomoce dydaktyczne, plansze, gry edukacyjne, diaskop, odbiornik tv oraz magnetowid.


Klasy szóste piszą egzamin specjalnie przygotowany dla uczniów z wadami słuchu. Dalsza edukacja na szczeblu gimnazjalnym odbywać się w będzie w Gimnazjum nr 12 w Katowicach, również w klasach dla uczniów niesłyszących. Uczniowie mają , więc zapewnioną dalszą edukację w optymalnych warunkach.

 

A oto MY ....co robimy, jak się uczymy, jak się bawimy...