W ramach innowacji nauczyciel będzie wprowadzał uczniów w świat geografii, rozpoczynając od zapoznawania ich z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących poszczególne kontynenty. W tym celu przeprowadzonych zostanie siedem spotkań, podczas których uczniowie zostaną zapoznani z siedmioma nietypowymi zwierzętami zamieszkującymi siedem kontynentów.