• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego (Uczniowskiego):

Przewodniczący: Wiktor Mościński

Zastępca: Wiktoria Morawiec

 

 

Opiekun Samorządu Szkolnego:

mgr Magdalena Regulska-Szumlas

Samorząd Uczniowski powstał dzięki powszechnym wyborom szkolnym, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej Szkoły z klas IV - VIII.

Działania i funkcje:

Samorząd Uczniowski ma na celu aktywizować społeczność szkoły oraz stać w obronie jej praw.
Podczas spotkań Samorządu Uczniowskiego, przewodniczący, zastępcy jak i uczniowskie trójki klasowe, omawiają działania na rzecz społeczności uczniowskiej. Do działań tych należą inicjatywy takie jak: dni z motywem przewodnim czy konkursy tematyczne.