• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świetlica szkolna

To miejsce, gdzie dzieci bardzo chętnie spędzają czas - nie tylko po lekcjach,
ale i w czasie przerw w zajęciach dydaktycznych.

 

Małych wielbicieli naszej świetlicy jest wielu. Już o 7.00 przybywają pierwsze " ranne ptaszki", a ostatnim zdarza się wychodzić nawet kilka minut po 17.00

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań.

 

Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, a także wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole.

 

Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych. W czasie roku szkolnego realizujemy wiele projektów edukacyjnych.

 

Świetlica szkolna jest więc- przede wszystkim- miejscem zabaw, jednak zawsze połączonych z nauką i kształtowaniem odpowiednich zachowań młodych ludzi.