W związku z 81 rocznicą powstania w getcie warszawskim nasza szkoła wzięła udział w społeczno-edukacyjnej Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W klasach 1-3 dzieci pod opieką nauczycieli bibliotekarzy Anieli Ślipek i i Iwony Wyszyńskiej-Żal wykonały papierowe żonkile będące symbolem akcji. Z kolei w klasach siódmych i ósmych zostały przeprowadzone lekcje historii z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez Muzeum POLIN. Cała społeczność szkolna mogła dowiedzieć o akcji z gazetki szkolnej.