Konkurs składa się z dwóch zadań (można wybrać jedno lub obydwa).
Zadanie 1:
Pracę przygotuj w formie komiksu. Treść tego komiksu ma zachęcać do unikania zachowań ryzykownych i promować zdrowy styl życia z dala od uzależnień np. komórek, używek.
Komiks musi zawierać od 8-10 obrazków (rysunek-tekst) z użyciem 3 słów kluczowych 1-zdrowie, 2-wybór, 3 - zmiana.
Format pracy A2, A3 lub A4.

Zadanie 2:
Praca w formie plakatu zachęcająca do unikania zachowań ryzykownych i promująca zdrowy styl życia. Praca powinna dotyczyć rozwijania naszych pasji i zainteresowań.
Format plakatu A4, A3, A2. Technika dowolna.
Termin oddania do końca maja w gabinecie nr 7 (logopeda).

Konkurs ma na celu:
- promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień, w tym kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów,
- podniesienie kompetencji uczniów w dziedzinie profilaktyki uzależnień,
- kształtowanie postaw asertywnych wobec zachowań ryzykownych,
- odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz najbliższych.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Grażyna Pyzdrowska
Anna Wójcik