Nasze uczennice i uczniowie uczestniczyli w koncercie z udziałem Chóru dziecięcego działającego w Rudzie Śląskiej w ramach programu Most the Music ( dyrygenci: Grażyna Darłak, Mirosław Krause) oraz Chóru Omega Voice ze Społecznej Szkoły Podstawowej Omega w Katowicach (dyrygent: Alicja Kotyl)

W programie koncertu znalazły się m.in. przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej w opracowaniu Adama Sztaby, piosenki dziecięce Jerzego Wasowskiego do tekstów Jeremiego Przybory.

Śpiewające Ogrody to nowa, niezwykle ciekawa oferta Działu Edukacji Muzycznej Miasta Ogrodów, działającego w ramach Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach. To cykl wydarzeń artystycznych, w których biorą udział chóry szkolne z regionu śląskiego. Projekt jest związany z ogólnopolskim przedsięwzięciem o nazwie „Śpiewająca Polska”.

  • Cele Śpiewających Ogrodów to:
  • Rozwijanie pasji muzycznej wśród uczniów.
  • Wspieranie działalności chóralnej w regionie.
  • Promowanie kultury muzycznej wśród młodego pokolenia.

W ramach tego cyklu odbywają się koncerty chórów w sali koncertowej Miasta Ogrodów, dedykowane głównie uczniom katowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.