Wręczenie znaku jakości oraz odznaczenia

Dzisiaj w naszej szkole mieliśmy przyjemność gościć Ambasadora Francji w Polsce Pana Etienne de Poncins, Konsula Generalnego Francji Pana Cédric Peltier, Konsul Honorową Francji Panią Annę Krasuską-Terrillon oraz Attaché ds. współpracy edukacyjnej Pana Philippe Morisset, Dyrektor Alliance Française Panią Anne-Sophie Basta. Nasi znamienici Goście zostali przywitani przez dyrektora zespołu Witolda Terleckiego, a następnie przewodniczący samorządu szkolnego Konrad Wysocki przedstawił po francusku naszą sekcję dwujęzyczną w szkole podstawowej oraz w liceum. Pan Ambasador w swoim krótkim przemówieniu pogratulował naszej szkole świetnych wyników nauczania, podkreślił znaczenie rozwoju dwujęzyczności francuskiej i życzył kolejnych sukcesów. Po Jego wystąpieniu nastąpiło przekazanie, kolejny raz, na ręce dyr Witolda Terleckiego znaku jakości nauczania LabelFranceEducation dla naszego liceum oraz na ręce dyr Grażyny Kaszy znaku jakości LabelFranceEducation dla szkoły podstawowej. Uroczystość uświetnił taniec uczniów z SP37 ze spektaklu "Jak Mania została noblistką". A ostatnim bardzo ważnym punktem dzisiejszej uroczystości było wręczenie Orderu Palm Akademickich - francuskiego odznaczenia państwowego nadawanego wybitnym naukowcom oraz postaciom świata kultury i szkolnictwa, naszemu nauczycielowi języka francuskiego Jean-Claude'owi Hauptmann'owi. W dowód Jego zaangażowania w propagowanie języka oraz kultury Francji w Polsce.