Numer konta bankowego Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 37 im.ks.Jana Twardowskiego:
BANK PKO BP
02 1020 2313 0000 3702 0467 2293