W tym tygodniu poznaliśmy szkolnych Mistrzów Literowania w języku angielskim.

Gratulujemy!
C-O-N-G-R-A-T-U-L-A-T-I-O-N-S
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział!