• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Kopernika

OD LAT JEDNA Z NAJLEPSZYCH

SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE

LICEUM
Ogólnokształcące
Im. Mikołaja Kopernika
scroll

Dzieje szkoły

kropki w tle

Po pierwszej wojnie światowej, po trzech powstaniach na Śląsku, zaczęto organizować polskie szkolnictwo. Liceum Kopernika  powstało na bazie komunalnej, niemieckiej "Wyższej Szkoły Realnej", którą prowadził i finansował magistrat miasta Katowice.

Istniały duże problemy z przejęciem sektora szkoły ponieważ niemieccy nauczyciele (z dożywotnimi mianowaniami) oraz dyrektor Buerger, jawnie bojkotowali zarządzenia Wydziału Oświecenia Publicznego, niechętnie, a nawet wrogo traktowali wszelkie przejawy polskości, szczególnie jednoznacznie w czasie świąt państwowych. Dlatego władze zadecydowały o zwolnieniu wszystkich nauczycieli szkoły komunalnej i ponownym zatrudnieniu tych, którzy wnieśli podanie do Wydziału Oświecenia Publicznego. Pierwszym dyrektorem komunalnej Wyższej Szkoły został dr Edward Czernichowski mianowany przez wizytatora i naczelnika oddziału szkół średnich Wydziału Oświecenia Publicznego Województwa Śląskiego Władysława Miedniaka.