Wczoraj na cmentarzu przy ul. H. Sienkiewicza w Katowicach odbyło się oficjalne odsłonięcie nowych nagrobków naszych Profesorów: Ludwika Kobieli oraz Franciszka i Anieli Hrnczarków. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Prezydent Katowic Waldemar Bojarun, radni naszego miasta Łukasz Borkowski i Andrzej Warmuz, syn profesora L. Kobieli - Marek Kobiela, proboszcz Katedry Chrystusa Króla ks. dr Łukasz Gaweł, delegacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu im. L. Kobieli wraz z dyrektorem Markiem Kicką, a także dyrektor I LO im. M. Kopernika Witold Terlecki wraz z grupą młodzieży. Wojewoda Śląski - absolwent naszej szkoły pogratulował takiej inicjatywy i zaangażowania młodzieży. Uczniowie szkoły podstawowej w Chybiu przybliżyli zgromadzonym sylwetkę swojego patrona, a przewodniczący naszego samorządu szkolnego Konrad Wysocki - prof. Franciszka Hrnczarka. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze upamiętniając dawnych nauczycieli.

Dziękujemy za zdjęcia Panu Jakubowi Grygielowi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładowi Kamieniarskiemu "Mendecki" za wykonanie nagrobków.