W dniach 11-17 marca 2024 r. w Katowicach trwał Tydzień Liczb w Mieście Nauki, którego celem było pokazanie wszechobecności i użyteczności liczb, czyli popularyzacja nauk ścisłych poprzez wskazanie dziedzin życia codziennego, w których wykorzystywane są: matematyka, fizyka, chemia i informatyka. W trakcie wydarzeń tygodnia w naszej szkole przebywała delegacja z Francji w ramach projektu Peer2formaths. Uczniowie liceum z powodzeniem prezentowali przed nauczycielami francuskimi swoje umiejętności matematyczne na zajęciach dwujęzycznych. Ponadto w ramach tegorocznych obchodów XVIII Święta Liczby Pi nasi fizycy z klasy 3c prowadzili na Uniwersytecie Śląskim warsztaty dla młodzieży "Podróż z mikro do makroświata". W sposób precyzyjny wyjaśniali zjawiska, które można zaobserwować z wykorzystaniem zarówno mikroskopu jak teleskopu. W kolejnym tygodniu uczniowie klasy 2a wzięli udział w dwóch matematycznych sesjach popularnonaukowych, przedstawiając swoje „Podróże matematyczne po mapie” i prezentując słuchaczom podstawy kartografii. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w te wydarzenia. Dumni jesteśmy, że aktywności te pozwoliły uczestnikom czerpać przyjemność z wykorzystania nauk ścisłych!