• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

wstępna - dwujęzyczna

Klasa przygotowująca do nauczania w klasach dwujęzycznych z językiem francuskim.
OBOWIĄZUJE SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH.
Godziny realizowane w klasie wstępnej (liczba godzin w tygodniu):
Język francuski – 18 godzin
Język polski – 2 godziny
Matematyka – 2 godziny
Język angielski – 1 godzina
Historia – 1 godzina
Biologia – 0,5 godziny
Chemia – 0,5 godziny
Fizyka – 0,5 godziny
Geografia – 0,5 godziny
Wychowanie fizyczne – 3 godziny

Zajęcia z wychowawcą – 1 godzina
Religia – 2 godziny