• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nauczyciele

Grupa ludzi na zdjęciu
Roman Mizerski
(egzaminator maturalny)
Biologia r.mizerski@kopernik.katowice.pl
Ewa Simon
(egzaminator maturalny)
Biologia e.simon@kopernik.katowice.pl
Iwona Wachstiel
(egzaminator maturalny)
Biologia i.wachstiel@kopernik.katowice.pl
Anna Maroń
Biznes i zarządzanie a.maron@kopernik.katowice.pl
Joanna Reszka
Chemia j.reszka@kopernik.katowice.pl
Katarzyna Serafin
Chemia k.serafin@kopernik.katowice.pl
Barbara Wojtal
Chemia b.wojtal@kopernik.katowice.pl
Paweł Ciećwierz
Dziennikarstwo p.ciecwierz@kopernik.katowice.pl
Ewa Terlecka
Edukacja dla bezpieczeństwa e.terlecka@kopernik.katowice.pl
Paweł Ciećwierz
Edukacja regionalna p.ciecwierz@kopernik.katowice.pl
Dawid Klachacz
Edukacja regionalna d.klachacz@kopernik.katowice.pl
Paweł Ciećwierz
Etyka p.ciecwierz@kopernik.katowice.pl
Kamila Kosk-Joniec
Fizyka k.joniec@kopernik.katowice.pl
Joanna Reszka
Fizyka j.reszka@kopernik.katowice.pl
Paweł Ciećwierz
Filozofia p.ciecwierz@kopernik.katowice.pl
Agnieszka Paluch (egzaminator maturalny)
Geografia a.paluch@kopernik.katowice.pl
Maria Paulewicz (egzaminator maturalny)
Geografia m.paulewicz@kopernik.katowice.pl
Dawid Dziurkowski
Historia d.dziurkowski@kopernik.katowice.pl
Dariusz Szumski (egzaminator maturalny)
Historia d.dziurkowski@kopernik.katowice.pl
Witold Terlecki (egzaminator maturalny)
Historia w.terlecki@kopernik.katowice.pl
Sławomir Witkowski
Historia s.witkowski@kopernik.katowice.pl
Dawid Dziurkowski
Historia i teraźniejszość d.dziurkowski@kopernik.katowice.pl
Andrzej Warmuz
Historia i teraźniejszość a.warmuz@kopernik.katowice.pl
Izabela Stawska
Informatyka i.stawska@kopernik.katowice.pl
Ewa Budzowska (egzaminator maturalny)
Język angielski e.budzowska@kopernik.katowice.pl
Piotr Goraj (egzaminator maturalny)
Język angielski p.goraj@kopernik.katowice.pl
Michał Kominowski (egzaminator maturalny)
Język angielski m.kominowski@kopernik.katowice.pl
Barbara Kubiak (egzaminator maturalny)
Język angielski b.kubiak@kopernik.katowice.pl
Anna Kubik
Język angielski a.kubik@kopernik.katowice.pl
Anna Żychowicz-Łosiewicz (egzaminator maturalny, dwujęzyczny, ósmoklasisty)
Język angielski a.losiewicz@kopernik.katowice.pl
Katarzyna Gabrysiak
Język francuski k.gabrysiak@kopernik.katowice.pl
Danuta Głuc (egzaminator DELF A1-B2, maturalny, dwujęzyczny)
Język francuski d.gluc@kopernik.katowice.pl
Jean-Claude Hauptmann (egzaminator maturalny)
Język francuski jc.hauptmann@kopernik.katowice.pl
Małgorzata Kloc (egzaminator DELF A1-B2, maturalny)
Język francuski m.kloc@kopernik.katowice.pl
Sabina Kominowska (egzaminator DELF A1-B2, maturalny, dwujęzyczny)
Język francuski s.kominowska@kopernik.katowice.pl
Małgorzata Liberska-Siedloczek (egzaminator DELF A1-B2, maturalny, dwujęzyczny)
Język francuski m.siedloczek@kopernik.katowice.pl
Katarzyna Gabrysiak
Język hiszpański k.gabrysiak@kopernik.katowice.pl
Pablo Izquierdo-Mulero
Język hiszpański p.izquierdo@kopernik.katowice.pl
Małgorzata Grzegorzek-Kluczniok
Język niemiecki m.kluczniok@kopernik.katowice.pl
Maria Balik
Język polski m.balik@sp37katowice.edu.pl
Dawid Klachacz (egzaminator maturalny)
Język polski d.klachacz@kopernik.katowice.pl
Iwona Mirowska (egzaminator maturalny)
Język polski i.mirowska@kopernik.katowice.pl
Agnieszka Nowicka
Język polski a.nowicka@kopernik.katowice.pl
Piotr Pochel
Język polski p.pochel@kopernik.katowice.pl
Maciej Małek
Język rosyjski m.malek@kopernik.katowice.pl
Małgorzata Bochenek (egzaminator maturalny)
Matematyka m.bochenek@kopernik.katowice.pl
Justyna Bryś
Matematyka j.brys@kopernik.katowice.pl
Barbara Jastrzębska (egzaminator maturalny)
Matematyka b.jastrzebska@kopernik.katowice.pl
Bożena Koprowska (egzaminator maturalny)
Matematyka b.koprowska@kopernik.katowice.pl
Jagoda Myśliwiec
Matematyka j.mysliwiec@kopernik.katowice.pl
Marzena Szumska (egzaminator maturalny)
Matematyka m.szumska@kopernik.katowice.pl
Anna Maroń
Podstawy przedsiębiorczości a.maron@kopernik.katowice.pl
Michał Żydek
Podstawy przedsiębiorczości m.zydek@sp37katowice.edu.pl
Robert Lipiński
Religia r.lipinski@kopernik.katowice.pl
ks. Marcin Pękała
Religia m.pekala@kopernik.katowice.pl
Dawid Dziurkowski
Wiedza o społeczeństwie d.dziurkowski@kopernik.katowice.pl
Andrzej Warmuz
Wiedza o społeczeństwie a.warmuz@kopernik.katowice.pl
Dominika Karpińska
Wychowanie fizyczne d.karpinska@kopernik.katowice.pl
Stanisław Kokot
Wychowanie fizyczne s.kokot@kopernik.katowice.pl
Monika Konieczna-Kowalczyk
Wychowanie fizyczne m.kowalczyk@kopernik.katowice.pl
Dariusz Ramus
Wychowanie fizyczne d.ramus@kopernik.katowice.pl
Grzegorz Ryglewski
Wychowanie fizyczne g.ryglewski@kopernik.katowice.pl
Ewa Terlecka
Wychowanie fizyczne e.terlecka@kopernik.katowice.pl
Ewelina Foltyn
Bibliotekarz e.foltyn@kopernik.katowice.pl
Bożena Knichowiecka
Psycholog szkolny b.knichowiecka@kopernik.katowice.pl