• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nauczyciele

mgr Anna Majnusz
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagogogika, terapia pedagogiczna)
Wicedyrektor, grupa Maluchy
mgr Iryna Bentsa
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej)
Grupa ukraińsko - polska Rodzinka 3
Sabina Burzyk
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej)
Grupa Starszaki
mgr Alicja Chwastek
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej)
Grupa Średniaki
mgr Natalia Grabolus
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki)
Grupa specjalna Rodzinka 2, terapeuta dzieci w spektrum autyzmu, trener Easy EEG Biofedback
mgr Agniszka Glimańska
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny)
Grupa specjalna Rodzinka 2, diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób ze spektrum autyzmu diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Agata Kłos
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, bibliotekarstwo i informacja naukowa UŚ, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, język polski jako język obcy)
Grupa ukrainsko-polska Rodzinka 3
mgr Anna Krupczyńska
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna)
Grupa Maluchy
mgr Anna Maciak
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju, terapia pedagogiczna)
Grupa specjalna Rodzinka 1, rewalidacja logopedyczna
mgr Aneta Palica
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, neurologopedia, logopedia, surdopedagogika,trener Easy EEG Biofedback)
Grupa specjalna Rodzinka 1, rewalidacja logopedyczna
mgr Katarzyna Przybylska
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej)
Grupa Starszaki
mgr Marzena Pukocz
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej)
Grupa Średniaki
mgr Aneta Cygan
(Logopedia, surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika)
rewalidacja logopedyczna
mgr Marcin Fremel
(Wychowanie Fizyczne, Terapia SI, Odnowa Biologiczna)
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeuta SI - integracji sensorycznej
mgr Marcin Kniczek
(Fizjoterapia, oligofrenopedagogika)
zajęcia rewalidacyjne
mgr Agniszka Stasiczek
(Psycholog, pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika)
psycholog, zajęcia rewalidacyjne
Ewa Tomczok
(Wychowanie fizyczne, integrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika)
zajęcia rewalidacyjne
mgr Kaja Muszyńska
(Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem języka angielskiego, filologia polska o specjalności translatoryka, filologia angielska,)
język angielski
mgr Danuta Meus
(Teologia, oligofrenopedagogika, informatyka w szkole)
religia